Tweede helft in zicht

Print Friendly, PDF & Email

Het zomerreces nadert en daarmee komt de tweede helft van dit jaar in het zicht. Na het zomerreces heeft de adviesraad nog drie brede adviesraadvergaderingen gepland staan (en even zoveel vergaderingen voor alle voorbereidende werkgroepen).

De eerste brede adviesraadvergadering na het zomerreces is op 8 september. In die vergadering worden alle adviesaanvragen van de gemeente behandeld die de adviesraad uiterlijk op 29 juli aanstaande heeft ontvangen. Adviezen zijn in beginsel de dag na de brede adviesraadvergadering beschikbaar.

Adviesaanvragen die tot en met 8 september worden aangeleverd bij de adviesraad, worden in de vergadering van 21 oktober van een advies voorzien. En adviesaanvragen die tot en met 21 oktober bij de adviesraad worden ingediend, krijgen op de laatste brede adviesraadvergadering van 2022 een advies: op 2 december (advies beschikbaar op 3 december).

De eerste brede adviesraadvergadering van het nieuwe jaar staat vervolgens gepland op 13 januari 2023. Binnenkort wordt in samenspraak met de gemeente het vergaderschema voor 2023 vastgesteld, zodat alle betrokkenen ruim van tevoren op de hoogte zijn van de vergaderdata en deadlines.

Advies aan nieuw gemeentebestuur
Frisse start van 2023