Wethouder Miranda de Hoop neemt in de raadszaal van Barendrecht een document in ontvangst van Arend Wesdijk. Op de achtergrond kijken gemeenteraadsleden en de griffier lachend toe.

Advies aan nieuw gemeentebestuur

Print Friendly, PDF & Email

De adviesraad heeft een breed advies aan het nieuwe gemeentebestuur opgesteld. Het advies werd op dinsdagavond 12 mei formeel overhandigd aan Miranda de Hoop, de nieuwe wethouder sociaal domein van Gemeente Barendrecht. De overhandiging vond plaats tijdens een kennismaking van de nieuwe gemeenteraadsleden met het sociaal domein, waarbij ook de adviesraad een presentatie heeft gegeven.

Normaal gesproken reageert de adviesraad met adviezen over beleidsvoorstellen van de gemeente. Dat blijft de adviesraad ook doen. Maar eigenlijk is het bijzonder dat de adviesraad niet (expliciet) betrokken is bij het bepalen van de doelen en plannen voor een nieuwe bestuursperiode (meestal van vier jaar) en om die reden heeft de adviesraad diverse aandachtspunten meegegeven in de vorm van een breed advies aan het nieuwe gemeentebestuur. Het advies is breed, maar bevat niet over alle onderwerpen adviezen. De in het brede advies opgenomen adviezen zijn gebaseerd op eerdere, uitgebreidere adviezen van de adviesraad, waarmee door de gemeente nog onvoldoende is gedaan en welke dus nog relevant zijn ten behoeve van de gemeentelijke beleidsontwikkeling.

Advies: Lokale Inclusie Agenda
Tweede helft in zicht