Advies: Wachtlijsten

Print Friendly, PDF & Email

De adviesraad heeft een advies opgesteld in verband met de veel te lange wachttijden voor een indicatie (Wmo/Jeugd) door Gemeente Barendrecht. De afgelopen jaren heeft de adviesraad verschillende, schrijnende signalen ontvangen van mensen die door het uitblijven van een tijdige of goede indicatie in de knel kwamen met noodzakelijke zorg. De adviesraad heeft dit ook al eerder aangekaart bij de gemeente.

Voorzitter Arend Wesdijk: “Het is goed dat nu eindelijk iets wordt gedaan aan de wachtlijsten. Of het alleen het vooruitschuiven van problemen is, kunnen wij niet overzien. De huisbezoeken en het opstellen van plannen worden immers alleen maar uitgesteld en moeten de komende zes maanden dus alsnog plaatsvinden.”

De adviesraad was vanwege de voortdurende signalen bezig met het schrijven van een ongevraagd advies. Wesdijk: “Toen de brief van de wethouder kwam, heeft de adviesraad zich beraad over het nut om alsnog het advies uit te brengen. Dat nut is er volgens de adviesraad nog steeds.”

De adviesraad behandelt zelf geen individuele situaties of klachten. Wesdijk: “We verwijzen door naar de juiste instantie, dat kan ook de Nationale Ombudsman zijn. Daar kunnen Barendrechters kosteloos terecht voor advies en eventueel hulp. De individuele verhalen van Barendrechters helpen ons wel om een goed beeld te houden op de gemeentelijke praktijk. En die is soms schrijnend.”

[het advies wordt later vandaag aan dit bericht toegevoegd]

Advies: Ontmoetingsruimte Borgstede en 'social hub'
Advies: Tarieven huishoudelijke hulp