Advies: Tarieven huishoudelijke hulp

Print Friendly, PDF & Email

De adviesraad heeft een advies uitgebracht naar aanleiding van de Verordening Maatschappelijke ondersteuning 2022 en de brief van het College van Burgemeester en Wethouders in verband met de tarieven voor huishoudelijke hulp. De adviesraad gaat niet over salariëring van zorgmedewerkers noch over financiën. Het advies is dan ook gericht op een probleem dat Barendrechters al langere tijd ervaren: veel wisselingen in de huishoudelijke hulp en een algeheel tekort aan goed zorgpersoneel.

Advies: Wachtlijsten
Advies: Lokale Inclusie Agenda