Jan Ming overleden

Print Friendly, PDF & Email

Op 22 januari 2022 is Jan Ming overleden. Hij is 85 jaar geworden. Jan Ming heeft zich jarenlang ingezet voor mensen die beperkingen in het leven ervaren. Sinds 2018 was hij actief bij de adviesraad.

Binnen de adviesraad zette Jan zich vooral in voor de ouderen en hield hij zich bezig met procedures en regelgeving. Ook de toegankelijkheid van voorzieningen was een speerpunt van Jan. Hij baseerde zich daarbij op voorbeelden uit zijn eigen leven van mensen in zijn directe omgeving.

“De laatste jaren werden steeds zwaarder voor Jan,” vertelt vicevoorzitter Wanda Schouten-Rosenthal. “De zorg voor zijn vrouw Bella was intensief. Ook zijn eigen gezondheid werd steeds minder. Voor zover het ging, deed Jan volop mee met de adviesraad en we hadden goed contact. We waren dan ook betrokken bij het overlijden van Bella in december. Dat Jan zo kort daarna zou overlijden, heeft ons wel verrast. We zijn zijn familie dankbaar dat ze ons in deze laatste fase hebben ge├»nformeerd.”

Advies: Memo kwijtschelding schulden
Advies: Ontmoetingsruimte Borgstede en 'social hub'