Nieuwe adviezen: 11 februari 2022

Print Friendly, PDF & Email

Op 11 februari 2022 publiceert de adviesraad nieuwe adviezen.

Onderwerpen die in behandeling zijn, zijn voorstellen van het College van Burgemeester en Wethouders over onder meer de ontmoetingsruimte in Borgstede, de Lokale Inclusie Agenda en wachttijden met betrekking tot indicatiestelling door de gemeente. Niet alle behandelde stukken resulteren in een formeel advies.

11 februari 2022 is tevens de deadline voor Gemeente Barendrecht om nieuwe adviesaanvragen in te dienen. Tijdig ontvangen adviesaanvragen worden vervolgens uiterlijk op 25 maart 2022 van een advies voorzien.

Adviesraad pleit voor radicale inburgering
Advies: Memo kwijtschelding schulden