Adviesraad pleit voor radicale inburgering

Print Friendly, PDF & Email

BARENDRECHT – Nederlandse taal en cultuur leer je niet met een paar uur les per week, maar door zo goed als fulltime in gezelschap van mensen met Nederlands als moedertaal te zijn. Dat schrijft Adviesraad Barendrecht in het advies over de Barendrechtse implementatie van de nieuwe inburgeringswet. De adviesraad roept de gemeente én Barendrechtse ondernemers dan ook op daarvan werk te maken.

Huidige werk- en stageplaatsen van inburgeraars zijn lang niet altijd bevorderlijk voor een goede integratie, bijvoorbeeld omdat men met veel taalgenoten op het werk zit of omdat weinig kennis van de Nederlandse taal nodig is om het werk te kunnen doen. Dat kan beter, zo adviseert de adviesraad.

Elke ondernemer één inburgeraar

Voorzitter Arend Wesdijk: “Het zou mooi zijn als alle Barendrechtse ondernemers met minimaal 10 werknemers hooguit één stage- of werkplek zouden aanbieden aan een inburgeraar die qua werkervaring goed bij het bedrijf past. Inburgeraars hebben vaak al de nodige ervaring en scholing uit hun land van herkomst. Het is dan ook zinvol als ze zo snel mogelijk in hun eigen sector aan de slag kunnen. Zo leren ze ook beter en sneller de cultuur van zo’n bedrijf en zo’n sector en ze leren Nederlandse vaktaal die bij hun beroep past.

Effectief

Taalwetenschapper en NT2-docent aan TU Delft Liesbeth Schenk beaamt dat ‘niet-passend’ werk doen in gezelschap van anderen zonder Nederlands als moedertaal niet bijdraagt aan taalverwerving. Zij adviseert om inburgeraars te laten beginnen met een (bijna) fulltime taalcursus: “Gelijk aan het werk zonder enige kennis van het Nederlands werkt ook niet. Wij spreken ook niet opeens Chinees als we een paar weken naar de Chinese radio luisteren.

Goede Buur

Ook Kees Silvis, voorzitter van Platform Statushouders Barendrecht, onderschrijft de inbreng van de adviesraad. In de huidige plannen mist hij onder meer structurele financiering van het project Goede Buur.

Meedoen

Betrokkenen benadrukken het belang van een snelle, adequate inburgering en integratie. “Dat is in het belang van de inburgeraar én de samenleving als geheel,” stelt Wesdijk. “We hebben elkaar nodig, want meedoen doe je niet alleen.” Ondernemers die nu al plek hebben voor een inburgeraar of vragen hebben, kunnen dat aangeven via info@adviesraadbarendrecht.nl. De adviesraad zorgt dan voor de juiste contacten. Inwoners die actief willen worden of bijvoorbeeld een logeerplek voor een vluchteling hebben, kunnen zich melden bij Goede Buur, KijkopWelzijn of Vluchtelingenwerk Barendrecht.

Advies: implementatie Wet inburgering 2021

Voor dit advies zijn gesprekken gevoerd met Barendrechters die recent zijn ingeburgerd of soms al tientallen jaren geleden. Ook is gesproken met vrijwilligers die statushouders ondersteunen en met het Platform Statushouders Barendrecht, waarin de belangrijkste organisaties rond inburgering zijn vertegenwoordigd. Tot slot is gesproken met deskundigen op het gebied van inburgering en het leren van de Nederlandse taal en cultuur en is literatuuronderzoek gedaan.

Nieuwjaarsgroet uit 2020 nog actueel
Nieuwe adviezen: 11 februari 2022