Advies: Memo kwijtschelding schulden

Print Friendly, PDF & Email

Op 6 januari 2022 heeft de adviesraad (gevraagd) advies uitgebracht over een memo kwijtschelding schulden. De memo is een (vooralsnog intern) document van de gemeente om (gedeeltelijk) uitvoering te geven aan motie kwijtschelding schulden, zoals deze op 1 juni 2021 is aangenomen door Gemeenteraad Barendrecht (agendapunt 7). Het onderwerp staat geagendeerd voor de vergadering van Adviserende Commissie Samenleving van dinsdagavond 8 februari 2022.

Nieuwe adviezen: 11 februari 2022
Jan Ming overleden