Nieuwe Wet inburgering

Print Friendly, PDF & Email

Begin januari 2022 brengt de adviesraad een advies uit over het inburgeringsbeleid van Gemeente Barendrecht. Aanleiding is de nieuwe inburgeringswet (Wet inburgering 2021), die vanaf 1 januari 2022 van kracht is, en een voorstel van het College voor de implementatie daarvan.

Het onderwerp staat geagendeerd voor de Commissie Planning & Control van maandag 10 januari 2022 (agendapunt 5).

Leerlingenvervoer
Nieuwjaarsgroet uit 2020 nog actueel