Vergader- en adviezenschema 2022 vastgesteld

Print Friendly, PDF & Email

De adviesraad heeft in overleg met Gemeente Barendrecht het vergader- en adviezenschema voor 2022 vastgesteld.

Adviezen komen beschikbaar op navolgende data. Dit zijn tevens deadlines voor het indienen van nieuwe adviesaanvragen.

7 januari 2022
11 februari 2022
24 maart 2022
6 mei 2022
17 juni 2022
29 juli 2022
9 september 2022
21 oktober 2022
2 december 2022
13 januari 2023

Eén van de knelpunten in een goede samenwerking met de gemeente, was dat adviesaanvragen vaak onaangekondigd en op zeer wisselende momenten werden gedaan. Soms kwamen ze pal na een vergadering van de adviesraad of kort voor het zomerreces. De gemeente rekende vervolgens wel op een advies binnen zes weken, maar was bijvoorbeeld zelf niet beschikbaar voor het beantwoorden van vragen. Voorzitter Arend Wesdijk: “We hebben gelukkig goede werkafspraken kunnen maken met de directeur maatschappij van BAR-organisatie, waarvoor dit vergaderschema de basis is. Beleidsadviseurs moeten dus goed nadenken wanneer ze een advies nodig hebben en vervolgens tijdig een adviesaanvraag indienen.”

Hans Onderwater MBE nieuwe secretaris
Leerlingenvervoer